Tips från coachen

Något allt fler företag använder sig av är en så kallad företagscoach. Det kan vara en coach antingen för ledaren eller för teamet, som hjälper företaget i rätt riktning. Många uppfattar ordet coach fel, och ser det som en person som ska lösa företagets alla problem. Istället är en coach en person som kan hjälpa klienten att uppfylla sina mål, genom att hjälpa klienten att sätta upp mål. Det görs genom uppmuntran, analyser och genom att ställa frågor. Man får hjälp att lösa olika problem på egen hand, och coachen kan komma med lite nya, fräscha infallsvinklar man själv inte alltid tänker på. Många gånger kan man själv fastna lite i sitt tänkesätt, och då är det bra med åsikter och vägledning från någon utifrån. Man skulle kunna säga att coaching handlar om hjälp till självhjälp! Hur ofta man träffar sin coach varierar utifrån kundens behov och önskemål, men vanligtvis handlar det om ett par, tre möten i månaden, antingen ”fysiska” sådana eller via telefon.