Förhållningssätt och attityd på arbetsplatser

Arbetsmiljö

Att må bra på jobbet kan vara a och o hur du har det på jobbet. Därför kan det vara bra för såväl medarbetare som chefer att se över hur arbetsmiljö på just din arbetsplats ser ut! Det gäller både eventuella kontor och hur stämningen är.

Studier inom arbetsplatsen

Studier visar på att personer som har en pressande arbetsplats och/ eller inte får stöd i sitt arbete snabbare utvecklar depression och utmattningssyndrom oftare. Det gäller också när arbetet i sig ses som överhängande och att inte belöningen väger upp. Tittar man till exempel på mobbningen på arbetsplatsen så kan man se resultat som visar på att de utsatta kommer att bli ledsna och så småningom kanske till och med bli långtidssjuka. Det skapar också oro på arbetsplatsen och kan även skada både arbetsplatsen och staten massor med pengar. Något man skulle kunna förebygga redan innan allt är framme.

Kvinnor och mäns jobb olika

Man ser också att det är fler kvinnor som lider av arbetsskador och psykisk ohälsa på jobbet. Man säger också att det beror på den ojämna könsfördelningen. Man har träffat både representanter från kommunteknik och den kvinnodominerande hemtjänsten. Under dessa träffar och mätningar har man hittat skillnader i system för hur man hanterar arbetsplats och arbetsbörda. Förutsättningar för båda parter är väldigt olika. Inom hemtjänsten får man till exempel ringa in vikarier själv medan det på kommunteknik alltid finns en jourhavande att tillgå. Det kan också handla mycket om hur motiverade medarbetarna är, om det finns tillräckligt med personal samt hur attityden till arbetet förhåller sig. Om arbetarna däremot trivs med sina arbetsuppgifter men att belastningen är för hög. Så kommer det skapa oerhörd och långvarig stress hos personal och chefer. Har man inte heller någon bra struktur för arbetet så skapar man omotiverade medarbetare samt att arbetet kan antingen bli dåligt utfört eller inte alls.