Ett friare arbetsklimat

I ett tidigare inlägg har vi skrivit om hur viktigt det är med bra kontorsinredning. Bland annat skriver vi om vikten att det är rent och fint men även att själva designen är tilltalande. Vi spenderar trots allt väldigt mycket tid på våra arbeten. 

Vad som däremot varit väldigt trendigt den senaste tiden: det öppna landskapet, vilket i sig är bra för att skapa en härlig gemenskap – är nu någonting som får allt mer kritik. Det öppna landskapet är det absolut vanligaste på svenska kontor men det är alltså inte det bästa. Många är det som i öppna landskap känner sig stressade och inte kan koncentrera sig på bästa sätt, nu är det många som ställer sig frågan om det kan vara en anledning till att allt fler också blir utbrända. Även frågan om 8-timmers arbetsdag och det strikta i att konstant befinna sig på kontoret även om man kan jobba hemma har kritiserats den senaste tiden och allt fler bolag väljer nu att öppna för flex och även kortare arbetsdagar.

6 timmars arbetsdag

Det är främst Vänsterpartiet som strider för att förändra arbetsdagen från 8 timmar Man arbetar bättre om det är positiv stämning på jobbettill 6 timmar, men även många företag har valt att införa det. Man menar på att den effektiva arbetstiden ändå är närmre sex än åtta varpå företaget inte förlorar på det. Det har även blivit vanligare med flex, att en får komma in på sitt arbete närhelst man behagar så länge man gör sitt jobb. Detta fungerar självklart inte på alla saker, en sjuksköterska kan ju till exempel inte välja att komma in senare och missa ronden men när det kommer till självständigt arbete är det inga problem.

Vill du ha friare arbetstider? Prata med din arbetsgivare och lägg fram fördelarna, kanske kan ni komma överens om någonting som passar dig bättre. Det viktigaste är trots allt att du gör ett bra jobb samtidigt som du trivs på ditt arbete.