En effektivare arbetsplats

Att driva ett företag är inte alltid en dans på rosor – de taggar man stöter på kan såra och skapa sprickor svåra att lösa. Men att strukturera och att ha tydliga mål ökar chanserna till en framgångsrik firma.

 Att skaffa sig en effektivare arbetsplats handlar mycket om att ha en bra grundidé samt att kunna förmedla den vidare till alla på arbetsplatsen. För ett nystartat företag som inte har så många på kontoret gäller det att få till en effektiv kärna. Detta genom två viktiga punkter:

  • Fungerande kommunikation
  • Bra kontorslokal

Fungerande kommunikation

En fungerande kommunikation går att få till på många sätt. Ofta handlar det om att skapa enklare vägar att förmedla ett budskap; internt såväl som externt. Att använda sig av PPT eller Keynote fungerar fortfarande utmärk när vi ska skicka iväg presentationer. Men vill vi förbättra projekt internt finns en bra lösning från Projectplace.se där allt från projektplanering, översikt, mallar, möten och mycket annat finns. Att använda sig av en sådan struktur redan när företaget är ungt gör att det skapar en fin och stabil plattform att stå på och bygga vidare på då många kommunikationsmissar uteblir.

Bra kontorslokal

En bra och fungerande kontorslokal är viktigare än vad man tror för att få fram den rätta känslan och att inspirera personalen. Beroende på vad det är för typ av arbete som ska utföra får man planera kontoret efter det. De populära öppna landskapen öppnar upp till fri kommunikation och öppna diskussioner, men kan även störa folk och minska prestationsförmågan. Enligt många undersökningar så bidrar de öppna planlösningarna till en högre stressnivå, konflikter och ökat blodtryck. Det handlar helt om att ta en diskussion med alla på arbetsplatsen. Oftast vid en nystart är ni inte så många och jobbar tätt. Men, som sagt, det gäller att ha långsiktiga mål och tydliga visioner. Att när ni sedan anställer folk kan det även vara fint och viktigt att höra vilken typ av arbetsplats de favoriserar – det är även en liten indikation på vilken typ av människa de är.

Det sista som ska sägas är att mycket även handlar om att vara en bra och lyhörd chef. Är du en chef som lyssnar på dina anställda och sprider en bra och trivsam känsla så vill de anställda prestera bra och vara en del av allt det fina.